Produktu meklēšana
  
Datu Kontroles

Datu aizsardzības paziņojums

Vispārēja norāde un obligātā informācija

Atbildīgās amatpersonas nozīmēšana

Atbildīgā amatpersona datu apstrādei šajā mājas lapā:

SIA HYDRAULIK BAUTEILE BALTIC
Andreas Drell
Rūpniecības iela 24
LV-3601 Ventspils

Atbildīgā amatpersona izlemj vienpersoniski vai kopā ar citām amatpersonām par mērķiem un līdzekļiem personisko datu apstrādei (piem. vārds, uzvārds, kontaktinformācija vai līdzīgi dati).

Jūsu datu apstrādes piekrišanas atsaukšana

Tikai ar Jūsu skaidri formulētu piekrišanu ir iespējami daži datu apstrādes procesi. Jūsu piekrišanas atsaukšana ir iespējama jebkurā laikā. Atteikumam pietiek ar neformālu iesniegumu e-pastā. Apstiprinājuma atsaukšana neietekmē datu apstrādes likumību, kas veikta līdz atcelšanai.

Tiesības iesniegt sūdzības atbildīgām iestādēm

Kā datu aizsardzības subjektam, datu aizsardzības pārkāpšanas gadījumā Jums ir tiesības iesniegt sūdzību atbildīgajās iestādē. Kompetentā uzraudzības iestāde attiecībā uz datu aizsardzības jautājumiem ir Valsts datu inspekcija. Zemāk norādītajā saitē Jūs atradīsiet kontaktinfomāciju Valsts datu inspekcija: http://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/ .

Tiesības uz datu pieejamību

Jums ir tiesības pieprasīt datu izsniegšanu, kurus mēs automatizēti apstrādājam pēc Jūsu piekrišanas vai uz līguma pamata, tieši Jums vai trešajām personām. Dati tiek sagatavoti mašīnlasāmā formātā. Ja Jūs pieprasāt tiešu datu nosūtīšanu trešai personai, tas tiks darīts tikai tiktāl, ciktāl tas tehniski ir iespējams..

Tiesības saņemt, labot, bloķēt un dzēst informāciju

Jebkurā laikā jums ir tiesības saskaņā ar piemērojamām tiesību normām saņemt bezmaksas informāciju par jūsu glabātajiem personas datiem, datu avotiem, to saņēmējiem un datu apstrādes nolūku, un, ja nepieciešams, tiesības labot, bloķēt vai dzēst šos datus. Šo jautājumu gadījumā, kā arī citu jautājumu gadījumā par personas datiem, Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot mājas lapā norādīto kontaktinformāciju.

SSL attiecīgi TLS šifrēšana

Drošības apsvērumu dēļ un lai aizsargātu konfidenciālas informācijas pārsūtīšanu, ko jūs nosūtat mums kā vietnes operatoram, mūsu vietnē tiek izmantota SSL attiecīgi TLS šifrēšana. Tādējādi dati, kurus Jūs iesniedzat izmantojot šo vietni, nav lasāmi trešajām personām. Jūs atpazīsiet šifrētu savienojumu pārlūkprogrammas adreses joslā "https: //" un pārlūka joslā esošajā slēdzenes ikonā.

Kontaktforma

Dati, kas iesniegti, izmantojot kontakformas veidlapu, ieskaitot Jūsu kontaktinformāciju, tiks saglabāti, lai apstrādātu Jūsu pieprasījumu vai lai tie būtu pieejami turpmākajiem jautājumiem. Šo datu nosūtīšana nenotiks bez Jūsu piekrišanas.

Kontaktformas veidlapā ievadīto datu apstrāde notiek, tikai pamatojoties uz Jūsu piekrišanu (DSGVO 6. panta 1. punkts Jūsu piekrišanas atsaukšana ir iespējama jebkurā laikā. Atteikumam pietiek ar neformālu iesniegumu e-pastā. Apstiprinājuma atsaukšana neietekmē datu apstrādes likumību, kas veikta līdz atcelšanai.

Informācija, kas iesniegta, izmantojot kontaktformas veidlapu, paliks pie mums, līdz Jūs pieprasīsiet mums to izdzēst, atcelsiet piekrišanu uzglabāšanai vai datu saglabāšana vairs nebūs nepieciešama. Obligāti likuma noteikumi, īpaši saglabāšanas periodi, paliek neskarti.

           

Avots: konfidencialitātes konfigurētājs pēc mein-datenschutzbeauftragter.de